kezdölap
E-mail: jelszó:
Ezen a gépen belépve maradok.

Kedvencek

Kereső
 
 

Kezdőlap Jelszó emlékeztető Regisztráció ÁSZF és Szállítási feltételek

  Hozzájáruló nyilatkozat

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉHEZ

Hozzájárulok, hogy a BC Higiénia Kft. (továbbiakban Társaság)  mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Társaság számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulással iratkozhatom fel. A Társaság a hírlevélre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az én előzetes hozzájárulásommal adhatja át.
A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben minden személyes adatomat a Társaság nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részemre a továbbiakban hírlevél nem küldhető. A visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem a torkaruhaz kukac ujaruhaz.hu e-mail címre,
illetve a 1112 Budapest, Repülőtéri út 6. postai címre is.
A Társaság (mint adatkezelő) neve, címe (BC Higiénia Kft. , 06-1-3193125,
torkaruhaz kukac ujaruhaz.hu , www.ujaruhaz.hu,
postai elérhetőség:1112 Budapest, Repülőtéri út 6.)
Az adatkezelés célja: érdeklődőkkel, ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolattartás hírlevél útján.
A kezelt adatok köre:

 1. Név
 2. e-mail cím
 3. Lakhely

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.
Az adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás időtartama végéig, illetve a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Társaság informatikusa. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk illetve munkakörük által indokolt mértékben titoktartási kötelezettség terhe mellett jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.
Adatfeldolgozó:(név, elérhetőség, tevékenységi kör)
A Társaság személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.
A személyes adataimmal kapcsolatban

 1. az adatkezelésről tájékoztatást kérhetek,
 2. kérhetem a Társaság által kezelt személyes adataim helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 3. tiltakozhatok az adatkezelés ellen és kérhetem adataim törlését valamint zárolását
  (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint
 4. bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá
 5. a felügyelő hatóságnál panaszt tehetek(https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html),illetve eljárást kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 1. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 2. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 3. Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 4. E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap:https://www.naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per választásom szerint a lakhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében megkeresem a Társaságot is.

A Társaság kérelmemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által feldolgozott

 1. adataimról,
 2. azok forrásáról,
 3. az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 4. időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 5. az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 6. adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 7. személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Társaság visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely Társaság honlapján http://www.ujaruhaz.hu/torkaruhaz/index.php található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: http://ujaruhaz.hu/index.php?tartalom=info&info=4

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.

 

Kedves Ügyfeleink!

Torkáruház.hu oldalunk Újáruház.hu néven fut tovább.

Továbbra is versenyképes árakkal és már nettó 15 000Ft feletti Budapesti, Budaörsi rendelésnél díjmentes szállítással állunk rendelkezésükre.
Vidékre GLS futárszolgálat szállítja csomagjainkat.

Köszönjük megértésüket!
Újáruház csapata
gépajánlat banner

AZ OLDALON FELTÜNTETETT ÁRAK ÁFA NÉLKÜLI NETTÓ ÁRAK.
Minden jog fenntartva https://ujaruhaz.hu 2018 © - Impresszum - Á.SZ.F. és Szállítási feltételek.
e-mail: info kukac ujaruhaz.hu Telefon/fax: (+36-1) 319-3125